25-1-2019 Winterwandeling Ganzeven

20januari

Het gebied wordt gekenmerkt door de resultaten van een rigoureuze bosomvorming en door heidevlaktes. We kunnen nog de effecten zien van oude zandverstuivingen.
Het Groot Ganzeven is een natuurlijk ven. In het verleden is het ontwaterd voor landbouwgebruik. In 1990 is het opnieuw uitgegraven en in de natuurlijke staat teruggebracht. Er groeit weer kleine zonnedauw.
Voor meer informatie zie: Natuurkansen Groot Ganzeven Herperduin
Startpunt bereikbaar via de Hoessenboslaan in Berghem, deze laan volgen tot aan het einde nabij no 60; daar de auto parkeren. Postcode 5351 PD 60
Per fiets is het startpunt via de aangegeven route goed bereikbaar.

5-4-2019 De Oijense Wachter

benedendijk

De Hemelrijkse Waard was een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden dat is omgetoverd tot een nieuw riviernatuurgebied. In de vorige eeuw zijn veel bochten in de Maas rechtgetrokken. Daardoor verdween niet alleen veel ondiep water, maar ook de daarbij behorende planten en dieren en de waterkwaliteit ging achteruit. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot. Om het hele gebied beter te kunnen overzien is er een uitkijktoren gebouwd “De Oijense Wachter. Daar heeft u een overzicht over de vele eilandjes en waterpartijen. De natuur heeft er zich inmiddels duidelijk hersteld. Voor meer informatie, zie https://vogelkijkhut.nl/view/699/
Startpunt: Vanaf Oijen de dijk richting Lithoijen volgen, parkeren op het parkeerterrein bij de uitkijktoren.
N.B. Het startpunt is per fiets eenvoudig te bereiken m.b.v. knooppunten. Start in Oss bij knooppunt 74 en fiets opeenvolgend naar knooppunten  73, 5, 6, 7 en 8. Bij 8 richting 4 volgen tot de uitzichttoren.

14-6-2019 De Hooge Wijst Grave

5 april2

De Hooge Wijst Grave de vistrap bij het gemaal in de Graafse Raam in Grave. Het gecombineerde complex van 2 stuwen en een sluis, samen met een brug (1929 in gebruik genomen) verhinderde de passage van vis. Daartoe werd een vistrap in de Graafse Raam aangelegd in 2006. Daarvan maken volgens tellingen meer dan 14 vissoorten gebruik van. Vanaf de dijk (fietspad) heeft u een mooi overzicht en langs het fietspad is er een rijkdom aan planten te zien.
Voor meer informatie zie https://www.beleefhistorischgrave.nl/historisch-grave/monumenten/gemaal-van-sasse/
Startpunt: Bij het Gemaal van Sasse.
Vanaf Oss via Grave richting Nijmegen aanhouden. Voor de brug Linksaf  naar de Mars en Wijthdijk.
N.B. Het startpunt is per fiets eenvoudig te bereiken via een aantal mooie routes. Bijvoorbeeld een knooppuntenroute. Vanaf  74 (centrum Oss) naar 77,35,22,23,34,01,24,25,26,27,30,31,20,03(eindpunt)

30-8-2019 Hertogswetering Hamelspoel (Putwielen)

30aug

De Hamelspoel was een wiel die vanwege zandwinning voor de A 50 werd uitgediept. Van oorsprong was dit een open gebied, voornamelijk grasland. De afgelopen 20 jaar ontstond er rondom de waterkanten een begroeiing van inlandse eik, berk, els, wilg en de exoten amerikaanse eik en- vogelkers. Door de steeds dichtere begroeiing is de kruidengroei  met name langs de oever vrijwel verdwenen. Landschapsbeheer probeert de oorspronkelijke geleidelijk aan begroeiing terug te brengen.
Voor meer informatie zie https://www.toerismeoss.nl/organisatie/6203309/de-hamelspoel
Startpunt: Ga via Herpen langs de Hertogstraat richting Overlangel. Parkeer op de tweede parkeerplaats aan de Hertogsstraat.
Met de fiets is het startpunt via de hiervoor aangegeven route goed bereikbaar.

20-9-2019 De Groene Dijk Haren

20september

In de Groene dijk die vanaf de Maas naar Berghem loopt, is een klein bosje overgebleven. Op die plek is de dijk verstevigd met een bakstenen muur om doorsteken moeilijker te maken. Ernaast ligt een wiel als overblijfsel van dijkdoorbraken. De begroeiing is onlangs uitgedund waardoor het gebied toegankelijker is geworden.
Voor meer informatie zie https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/vechtend-om-de-groenendijk
Startpunt: Ga vanuit Oss in Berghem richting Herpen. Ga in het dorp linksaf richting Haren via de Harenseweg. Na de Hertogswetering rechtsaf de Nieuwe Spaanse steeg in. Parkeer in de omgeving van de bocht bij het bosje.
Via de aangegeven route is het startpunt ook goed per fiets te bereiken.

11-10-2019 Paalgraven

paalgraven3

PAALGRAVEN ingesloten door de A59 en de A50, alleen voor voetgangers bereikbaar, is er klein ingeklemd veld toegankelijk waar de grafvelden van de periode 2000 – 500 voor Christus nog te vinden zijn. De reconstructie laat de laatste gebruiksfase van het grafveld zien. Alle grafmonumenten zijn zichtbaar. Een deskundige gids zal ter plekke uitleg geven en onder andere een toelichting geven over de ontsluiting van dit terrein en de functie van de verschillende kunstwerken.
Voor meer informatie zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_Paalgraven

Startpunt: Ga vanuit Oss richting Grave. Na  knooppunt Paalgraven bij de eerste rotonde de eerste afslag nemen en daarna rechtsaf gaan. U volgt dan de Oude Rijksweg richting Heesch. Net na de grote bocht linksaf naar parkeerplaats Zevenbergen
Ook met de fiets is het startpunt eenvoudig te bereiken. U gaat vanuit Oss via de Nieuwe Heescheweg naar Heesch. Bij de rotonde na het viaduct gaat u linksaf de Graafsebaan op. Die blijft u volgen tot na de kruising met de op en afrit van de A50. Na het viaduct krijgt u rechts de inrit van parkeerplaats Zevenbergen.

22-11-2019 Herperduin uitzichttoren

herperduin
Aan de oostkant van dit gebied dat oorspronkelijk bestond uit heide en stuifzand wordt begin 2019 een 25 meter hoge uitzichttoren gebouwd op de plek waar vroeger een bandtoren stond. Om Herpen tegen het stuifzand te beschermen werd het stuifzand beplant om het daar al tegen te houden. Zo ontstonden halve maan vormige stuifduinen. Rond 1900 werden er veel naaldbossen aangeplant met name bestemd voor de mijnbouw; sinds enkele jaren is een bos-omvormingsproces gestart. De eerste resultaten laten het ontstaan zien van een gevarieerd open bos.
Voor meer informatie over Herperduin zie https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-oss/natuurgebied-herperduin
Start: Nieuwe grote parkeerplaats aan de oostkant van de Schaijkse weg.
Voor fietsers is het startpunt eenvoudig bereikaar door het fietspad te nemen dat start bij De Naaldhof in Oss.
 

Natuurwandelingen 2019

Ook in 2019 zijn weer een zevental natuurwandelingen gepland. De natuurwandelingen zijn op plaatsen die vanwege flora, fauna en geschiedenis interessant zijn. 
Gepland zijn de wandelingen:
Vrijdag 25 januari: Groot Ganzeven (winterwandeling)
Vrijdag 5 april: De Oijense wachter
Vrijdag 14 juni: De Hooge Wijst te Grave
Vrijdag 30 augustus: Hertogswetering/ Hamelspoel
Vrijdag 20 september: Groene Dijk
Vrijdag 11 oktober: Paalgraven
Vrijdag 22 november: Herperduin uitzichttoren

Genoemde data betreft een planning, op de website vind u de juiste informatie.