Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak,
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Creatief
stekenh
Creatief
In groepen samen creatief bezig zijn met schilderen, beeldhouwen of breien.

 

 Expositie
algemeen
Expositie in de bibliotheek
Van 2 april t/m 27 april was er een expostie over het Maasland Gilde in de biblotheek.

Tekenen en Schilderen

Wie belangstelling heeft voor tekenen of schilderen kan terecht bij één van de groepen die, onder begeleiding van een gekwalificeerd vrijwilliger van het Maasland Gilde, wekelijks bij elkaar komen.

schilderen3
Er is geen sprake van teken- of schilderlessen.
De aanbieder faciliteert en geeft praktische wenken. U gaat gewoon uw eigen gang.
Heeft u interesse in deelnemen aan een schildergroep, stuur ons een e-mail.