Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak,
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Creatief
stekenh
Creatief
In groepen samen creatief bezig zijn met schilderen, beeldhouwen of breien.

 

 Expositie
algemeen
Expositie in de bibliotheek
Van 2 april t/m 27 april was er een expostie over het Maasland Gilde in de biblotheek.

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die mensen samenbrengt.

Wij bemiddelen tussen mensen die van elkaars diensten gebruik (willen) maken. De aanbieders van de diensten hulp stellen belangeloos hun kennis, kunde of vaardigheden ter beschikking. De anderen kunnen daar gebruik van maken.
Stadswandelingen: Vrijwilligers zijn gids bij stadswandelingen
Conversatie in vreemde talen: Vrijwilliggers organiseren gespreksgroepen in vreemde talen.
Tekenen en Schilderen: Vrijwilligers begeleiden teken- of schildergroepen.
Samenspraak: Nederlanders spreken met niet Nederlndstaligen en helpen hun vrijwillig met de taal en de cultuur.
Doet u iets met koken, muziek, fotografie, film, of............, we helpen u graag.

Bij voldoende belangstelling kunnen er ook nieuwe activiteiten worden opgezet. 

Hebt u wat vrije tijd die u zinvol wilt besteden en heeft u graag kontakt  met anderen?
Heeft u een leuke hobby, bent u ergens goed in, heeft u in uw beroep hebt geleerd wat u graag met anderen wilt delen?
Neem dan contact op met het Maasland Gilde Oss en we proberen de activiteiten te organiseren.

Het Maasland Gilde is aangesloten bij de landelijke organisatie Gilde Nederland, zie www.gilde-nederland.nl

 Het Maasland Gilde werkt samen met andere organisaties in Oss op gebieden waar dat mogelijk is.

Alle activiteiten