20-9-2019 De Groene Dijk Haren

20september

In de de Groene dijk die vanaf de Maas naar Berghem loopt, is een klein bosje overgebleven. Op die plek is de dijk verstevigd met een bakstenen muur om doorsteken moeilijker te maken. Ernaast ligt een wiel als overblijfsel van dijkdoorbraken. De begroeiing is onlangs uitgedund waardoor het gebied toegankelijker is geworden.
Voor meer informatie zie https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/vechtend-om-de-groenendijk
Startpunt: Ga vanuit Oss in Berghem richting Herpen. Ga in het dorp linksaf richting Haren via de Harenseweg. Na de Hertogswetering rechtsaf de Nieuwe Spaanse steeg in. Parkeer in de omgeving van de bocht bij het bosje.
Via de aangegeven route is het startpunt ook goed per fiets te bereiken.