30-8-2019 Hertogswetering Hamelspoel (Putwielen)

30aug

De Hamelspoel was een wiel die vanwege zandwinning voor de A 50 werd uitgediept. Van oorsprong was dit een open gebied, voornamelijk grasland. De afgelopen 20 jaar ontstond er rondom de waterkanten een begroeiing van inlandse eik, berk, els, wilg en de exoten amerikaanse eik en- vogelkers. Door de steeds dichtere begroeiing is de kruidengroei  met name langs de oever vrijwel verdwenen. Landschapsbeheer probeert de oorspronkelijke geleidelijk aan begroeiing terug te brengen.
Voor meer informatie zie https://www.toerismeoss.nl/organisatie/6203309/de-hamelspoel
Startpunt: Ga via Herpen langs de Hertogstraat richting Overlangel. Parkeer op de tweede parkeerplaats aan de Hertogsstraat.
Met de fiets is het startpunt via de hiervoor aangegeven route goed bereikbaar.