Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Creatief
stekenh
Creatief
In groepen samen creatief bezig zijn met schilderen, beeldhouwen of breien.

 

 Conversatie
algemeen
Conversatie in een andere taal
Wilt u converseren in een ander taal, dat kan bij het Maasland Gilde. Momenteel zijn er groepen in de talen Duits, Engels, Frans en Spaans. Het is mogelijk u bij zo'n groep aan te sluiten.
Klik hier voor meer infomatie.
 

 

30-8-2019 Hertogswetering Hamelspoel (Putwielen)

30aug

De Hamelspoel was een wiel die vanwege zandwinning voor de A 50 werd uitgediept. Van oorsprong was dit een open gebied, voornamelijk grasland. De afgelopen 20 jaar ontstond er rondom de waterkanten een begroeiing van inlandse eik, berk, els, wilg en de exoten amerikaanse eik en- vogelkers. Door de steeds dichtere begroeiing is de kruidengroei  met name langs de oever vrijwel verdwenen. Landschapsbeheer probeert de oorspronkelijke geleidelijk aan begroeiing terug te brengen.
Voor meer informatie zie https://www.toerismeoss.nl/organisatie/6203309/de-hamelspoel
Startpunt: Ga via Herpen langs de Hertogstraat richting Overlangel. Parkeer op de tweede parkeerplaats aan de Hertogsstraat.
Met de fiets is het startpunt via de hiervoor aangegeven route goed bereikbaar.