5-4-2019 De Oijense Wachter

benedendijk

De Hemelrijkse Waard was een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden dat is omgetoverd tot een nieuw riviernatuurgebied. In de vorige eeuw zijn veel bochten in de Maas rechtgetrokken. Daardoor verdween niet alleen veel ondiep water, maar ook de daarbij behorende planten en dieren en de waterkwaliteit ging achteruit. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot. Om het hele gebied beter te kunnen overzien is er een uitkijktoren gebouwd “De Oijense Wachter. Daar heeft u een overzicht over de vele eilandjes en waterpartijen. De natuur heeft er zich inmiddels duidelijk hersteld. Voor meer informatie, zie https://vogelkijkhut.nl/view/699/
Startpunt: Vanaf Oijen de dijk richting Lithoijen volgen, parkeren op het parkeerterrein bij de uitkijktoren.
N.B. Het startpunt is per fiets eenvoudig te bereiken m.b.v. knooppunten. Start in Oss bij knooppunt 74 en fiets opeenvolgend naar knooppunten  73, 5, 6, 7 en 8. Bij 8 richting 4 volgen tot de uitzichttoren.