Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Creatief
stekenh
Creatief
In groepen samen creatief bezig zijn met schilderen, beeldhouwen of breien.

 

 Conversatie
algemeen
Conversatie in een andere taal
Wilt u converseren in een ander taal, dat kan bij het Maasland Gilde. Momenteel zijn er groepen in de talen Duits, Engels, Frans en Spaans. Het is mogelijk u bij zo'n groep aan te sluiten.
Klik hier voor meer infomatie.
 

 

Natuurwandelingen

Het bijzondere van onze natuurwandelingen is dat er geen al te lange afstand afgelegd hoeft te worden en dat er met kleine groepen gewandeld wordt waardoor u heel uitvoerig geïnformeerd wordt over het betreffende gebied.
De wandelingen vinden plaats onder leiding van een deskundige natuurgids die u alle mogelijke informatie over plant- en diersoorten kan geven die u onderweg tegenkomt.
De gids is ook goed op de hoogte van de geomorfologie van het gebied dat bezocht wordt. Hij kan u dan ook alles vertellen over niveauverschillen, houtwallen, waterhuishouding e.d.
Kortom: zeer de moeite waard om aan een natuurwandeling deel te nemen.
De wandelingen vinden steeds op een vrijdagmiddag plaats.

kalender2016natuur

Landkaart met wandelingen