VOORBEELD PROTOCOL IN VERBAND MET CORONA van Gilde Nederland

Dit protocol is voor de wandelgidsen van Maasland Gilde Oss e.o.. De (stads)wandelingen beginnen mogelijk weer per 11 juli 2020
Met de gidsen die gezondheidsklachten klachten en ouder zijn dan 70 jaar spreken we apart af om te zien of het verstandig is te starten.

Vóór de rondleiding
1) Op de website plaatsen we instructies voor de wandelaar, die met ons Maasland Gilde Oss e.o. een (stads)wandeling wil lopen, met de voorwaarden waaronder kan worden deel genomen. Dit betreft:

Uitgangspunten bij de wandelingen
In verband met het Coronavirus
a. hanteren wij voorlopig een maximum aantal deelnemers per groep van 3 personen,
b. wij vermijden binnenruimtes en te nauwe straatjes,
c. ook gaan wij voorlopig niet naar binnen bij monumenten,
d. voor het overige passen wij de richtlijnen toe die de RIVM en de overheid hebben gesteld.

Bij de start van de wandeling
a. U dient contant en gepast te betalen.
b. De gids informeert of de deelnemers Corona gerelateerde klachten hebben. U kunt alleen deelnemen als dit niet het geval is. Mocht u deze klachten hebben, adviseren wij u naar huis te gaan. U krijgt dan de kosten van uw betaling teruggestort.
c. De gids neemt met u de instructies door die voor de rondleiding van toepassing zijn.
Tijdens de wandeling
a De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tenminste 1,5 meter afstand te houden, van elkaar en tot de gids. Ook de gids houdt die afstand aan. Geef elkaar dus de ruimte.
b Volg de aanwijzingen van de gids tijdens de wandeling over looproutes e.d.
c. De gids zal de wandeling beëindigen als de deelnemers zich onvoldoende houden aan deze richtlijnen, aan de voorschriften van de overheid of aan de aanwijzingen van de gids of als de gids zich onveilig voelt.

2) De gids tekent alleen in op een wandeling als hij/zij zich gezond voelt en geen Corona gerelateerde klachten heeft.
3) Heeft de gids op de dag van de rondleiding alsnog Corona gerelateerde klachten, dan meldt hij/zij dat direct aan de coördinator stadswandelingen.
4) Het gaat vooralsnog om beperkte groepen met maximaal drie deelnemers. Heb je een zwakke stem, heroverweeg dan of je intekent, gezien de minimale afstand van 1,5 meter die je moet aanhouden tot de deelnemers.
5) Zorg dat je een aantal extra zaken bij je hebt zoals: papieren zakdoeken, een desinfecterende handgel en eventueel een of twee plastic handschoentjes.
6) Zorg dat het materiaal dat je wilt laten zien ook op afstand goed zichtbaar is.

Aan het begin van de rondleiding
7) Zorg ervoor tijdig ( tien minuten van tevoren) aanwezig te zijn.
8) Maak kennis met degenen die arriveren en stel je zelf voor. Geen handen schudden.
9) Het startpunt van de wandeling wordt aangeven bij de beschrijving van de wandeling op de website.
10) Maak duidelijk dat je de richtlijnen zo meteen uitlegt, maar dat steeds - ook bij het wachten – tenminste 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden. Naar elkaar toe (voor zover geen huishouden) en naar de gids toe.

Bij de start:
11) Laat de deelnemers vooraf betalen, contant en gepast.
12) De gids draagt geen mondkapje. Uiteraard is een deelnemer vrij een mondkapje te dragen.
13) We maken ook geen gebruik van koptelefoons of andere geluidsversterkende apparatuur.

Vervolgens: neem onderstaande instructies door.
14) Informeer bij de start of één of meer deelnemers Corona gerelateerde klachten heeft, zoals een verkoudheid, keelpijn, benauwdheid of koorts. Als iemand dergelijke klachten heeft, kan deze niet meelopen met de rondleiding.
15) Maak aan de groep duidelijk wat de veiligheidsvoorschriften zijn tijdens de rondleiding in verband met het Coronavirus. Dat betekent:
1e : dat ieder op eigen risico deelneemt
2e : dat ieder er zelf verantwoordelijk voor is om naar elkaar toe (voor zover niet behorend tot één huishouden) en naar de gids tenminste 1,5 meter afstand in acht te nemen. De gids houdt zelf ook die afstand aan.
3e : dat ieder zich aan de algemene gezondheidsadviezen van de RIVM houdt. Dat wil zeggen: hoesten of niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoeken die weggegooid kunnen worden.

Daarna:
16) De gebruikelijke toelichting.
17) Geef aan dat er vanwege het virus wel beperkingen zijn wat betreft de route. We vermijden drukke plekken en te nauwe straatjes waar de 1,5 meter niet in acht kan worden gehouden. Bovendien betreden we geen (kleine en slecht geventileerde) binnenruimtes.

Tot slot voor je begint:
18) ‘Nummer’ de deelnemers/huishoudens, zodat men weet wie voorop gaat en wie daarna. Anders is er een onduidelijk moment bij vertrek vanaf een vertellocatie, en gaat iedereen alsnog tegelijk lopen waarbij de 1,5 meter in gevaar komt. Dat maakt het soepeler.

Tijdens de rondleiding en de afronding ervan
19) Hou minimaal de 1,5 meter aan bij het opstellen op locaties, maar neem 3 tot 4 meter tijdens het lopen van A naar B. Zo weten we zeker dat er voldoende ruimte blijft als iemand plotseling stilstaat of moet uitwijken voor passanten / een auto of fiets.
20) Gebruik vergroot kaart- en fotomateriaal Andere materiaal is niet geschikt voor de ‘1,5 meter wandeling’. Bij gebruik daarvan is het risico groot dat mensen dichterbij komen en de 1,5 meter niet in acht wordt genomen. Gebruik die voorlopig dus niet.
21) Zoals gezegd: mijd drukke plekken en kies een andere route, ook als het op onverwachte plaatsen druk is. Ga in principe nergens naar binnen tenzij de rondleining dat vereist en het veilig kan.

Bij afronding:
22) neem voor eventuele fooien een stoffen of plasticzakje mee, zodat mensen daar wat cash in kunnen gooien, als ze dat willen.
23) Neem fatsoenlijk afscheid, maar schud geen handen.