28-4-2017 Zandverstuiving Nuland

28april

Dit gebiedje ten zuiden van de spoorlijn was oorspronkelijk een zandverstuiving, in de loop ter tijd ook vaak ruimte voor een overstromende maas. De zandverstuivingen werden later vastgezet door de aanplant van eiken. Een aantal oude exemplaren daarvan zijn terug te vinden, nu staan er ook stuifdennen.

Startpunt: op de A 59 afslag Nuland nemen en terugrijden naar motel Nuland, daar linksaf over de Dorpsstraat, na 1.7 km Duin en Daelseweg in. Na ongeveer 1 km rechtsaf de Bergstraat in. De Bergstraat is een doodlopende straat die samenvalt met het fietspad F59. Wat verderop  is links parkeerruimte.
Lees meer: 28 april 2017

19-5-2017 Kesselse waard

19mei

In het kader van “ruimte voor de rivier” worden oude geulen weer open gegraven, taluds worden flauw gemaakt zodat amfibieën en watervogels meer kansen krijgen. Dat zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in de uiterwaarden. Samen met het recreatiegebied de Lithse Ham is een mooi wandelgebied ontstaan waar ooit een romeinse tempel stond.

Startpunt: bereikbaar door vanuit Lith (N 625) richting Maren Kessel te rijden. Voor Maren Kessel op een rotonde rechtsaf de Velmerweg inslaan. Deze volgen tot op de Kesselse Dijk. Linksaf op de dijk. Tegenover no 21 ziet u een klein parkeerterreintje. Postcode 5398 CA 21

30-6-2017 Hemelrijkse Waard

30juni

Er is ook een nieuw natuurontwikkelingsgebied in de Hemelrijkse waard, gelegen in de uiterwaarden nabij de waterzuiveringsinstallatie te Oijen. Drie jaar geleden is er een nieuwe geul, een nieuwe nevenstroom van de Maas, uitgegraven (ruimte voor de rivier). We lopen langs rivierduinen en door een hardhouten ooibos. Koeien houden de begroeiing kort.

Startpunt bij het pontje Oijen - op de dijk (Oijense Benedendijk) komende vanaf de Bernhardweg te Oijen rechtsaf richting pontje rijden.

15-9-2017 Gat van de Dam

15september

In het buitengebied van Lithoijen ligt een natuurgebied dat door het waterschap Aa en Maas is ontwikkeld. Het is een vroegere stortplaats van bermmaaisel uit de voormalige gemeenten Lith en Oss. Inmiddels groeien er diverse planten en zijn er meerdere vlindersoorten te zien.

Startpunt: De Polkenhoefstraat is vanuit Oss te bereiken door op de Gewandenweg even voorbij de Hertogswetering rechtsaf te slaan. Daarna de haakse bocht naar rechts volgen en vervolgens vlak voor de haakse bocht naar links parkeren.

27-10-2017 Paddenstoelenwandeling

27oktober

We wandelen rondom het voormalige defensieterrein aan de Slabroekseweg. Wanneer het vochtig genoeg is geweest letten we op zwammen, boleten en paddenstoelen.

Startpunt: op het knooppunt Paalgraven richting Schaijk/Grave rijden (N324). Voor het wildviaduct rechtsaf, de weg volgen en aan je linkerkant is er een parkeerterrein aangegeven.

1-12-2017 Waar zijn de berken?

1december
Waar zijn de berken in de Rijsvennen (Berghem) gebleven?
In dit gebied liepen we in 2015 tussen overal opschietende berken en dennetjes. We zijn nu twee jaar verder en bekijken hoe dit gebied zich verder ontwikkeld heeft.

Startpunt: In Berghem de Zevenbergse weg helemaal uitrijden tot aan het Mariakapelletje. Iets verderop rechts parkeren.