30-6-2017 Hemelrijkse Waard

30juni

Er is ook een nieuw natuurontwikkelingsgebied in de Hemelrijkse waard, gelegen in de uiterwaarden nabij de waterzuiveringsinstallatie te Oijen. Drie jaar geleden is er een nieuwe geul, een nieuwe nevenstroom van de Maas, uitgegraven (ruimte voor de rivier). We lopen langs rivierduinen en door een hardhouten ooibos. Koeien houden de begroeiing kort.

Startpunt bij het pontje Oijen - op de dijk (Oijense Benedendijk) komende vanaf de Bernhardweg te Oijen rechtsaf richting pontje rijden.