Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Creatief
stekenh
Creatief
In groepen samen creatief bezig zijn met schilderen, beeldhouwen of breien.

 

 Conversatie
algemeen
Conversatie in een andere taal
Wilt u converseren in een ander taal, dat kan bij het Maasland Gilde. Momenteel zijn er groepen in de talen Duits, Engels, Frans en Spaans. Het is mogelijk u bij zo'n groep aan te sluiten.
Klik hier voor meer infomatie.
 

 

 foto sleutel

Aan het werk in het Taalhuis. Van links naar rechts: André Dierick, Medhane (28) uit Eritrea, Joke Pelzer en de voorzitter van het Maasland Gilde Ton de Jong. Bij het Maasland Gilde delen vijftig vrijwilligers hun kennis, kunde en ervaring met personen die er gebruik van willen maken. (Foto: Dick Hubertus)
Maasland Gilde is dienstbaar aan de samenleving

Maasland Gilde is dienstbaar aan de samenleving

Bron: De Sleutel wo 7 mrt 2018, 11:52 

 OSS - Sinds kort heeft de Osse bibliotheek, behalve het Stadsarchief, er een bewoner bij gekregen: het Maasland Gilde. Niet te verwarren met het Sint Sebastiaan Gilde dat zich onder andere bezighoudt met vendelzwaaien, trommelen en kruisboogschieten. Bij het Maasland Gilde gaat het om vijftig vrijwilligers die graag hun kennis, kunde en ervaring delen met personen die er gebruik van willen maken.

Door Dick Hubertus

Voorzitter Ton de Jong legt uit: "Tot voor kort waren we gehuisvest in het Anton Jurgenshuis. Dat kon niet langer en daarom hebben we ons onderkomen sinds een maand in het Taalhuis." Het Taalhuis bevindt zich op de eerste verdieping van de bieb, afgescheiden door een mooie glazen wand. Het Taalhuis herbergt materiaal voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal willen leren.
Ton de Jong (69) oud directeur van de basisscholen in Reek en Macharen vervolgt: "Het Maasland Gilde bestaat 25 jaar. Onze belangrijkste activiteit is de zogenaamde Samenspraak. Dit houdt in dat we momenteel achttien vrijwilligers hebben die 24 anderstaligen helpen om Nederlands te leren, vooral toegespitst op het spreken. André Dierick (75) en Joke Pelzer (70) coördineren het hele gebeuren.
Voorbereiding op inburgeringsexamen
André, oud directeur van de Osse Muziekschool, legt uit: "Ons doel is mensen te laten integreren. Toen ik 14 jaar geleden begon waren het vooral Turken en Marokkanen. Nu hebben we veel mensen uit Eritrea, Afghanistan, China, Afrika, El Salvador, Rusland, Vietnam, Sri-Lanka en Polen. Het zijn met name vluchtelingen die we voorbereiden op hun inburgeringsexamen. Mijn motivatie om dit te doen komt voort uit sociale bewogenheid. Bovendien vindt ik het leuk mensen iets te leren."
Joke Pelzer, die dit vrijwilligerswerk nu 7 jaar doet, zegt: "Ik vind het fantastisch om te doen. Maar het is niet gemakkelijk. Je moet veel geduld hebben. Wat ik denk dat gemakkelijk is, is juist vaak moeilijk voor onze leerlingen. Mensen uit een bepaald land maken vaak dezelfde fouten. Zo hebben Vietnamezen de neiging om veel klanken in te slikken. We werken één op één. We oefenen met onze leerlingen één keer per week een uur. Dat doen we bij de mensen thuis, waar we heel gastvrij worden ontvangen en vaak worden uitgenodigd om mee te eten. Nieuwe vrijwilligers zijn overigens welkom om ons team te versterken."
Trots op de vrijwilligers
Over de leden van het Gilde vertelt Ton de Jong: "Ik ben trots op onze vrijwilligers. Het zijn sociaal bewogen mensen. De meesten zijn gepensioneerd en hebben tijdens hun werkzame leven een functie midden in de samenleving gehad. Ze vinden het prachtig dat ze zich nog dienstbaar kunnen maken aan diezelfde samenleving."
"Samenspraak is overigens niet onze enige activiteit. We verzorgen ook stadswandelingen, virtuele stadswandelingen aan de hand van foto's, rondleidingen in de voormalige atoomschuilkelder, Stich en Bitch, oftewel: breien en kletsen, tekenen en schilderen en conversatie vreemde talen. Bij dat laatste gaat het om het praktisch oefenen in het converseren in een vreemde taal. En dat alles met onze slogan in gedachte: Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring."