Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak,
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Conversatie
conversatie
Conversatie
In de conversatiegroepen van het Gilde spreken de deelnemers met elkaar in de "vreemde" taal om die te oefenen.

 

 Overige aktiviteiten
 • kalligrafie
  Kalligrafie

  Zelf schoonschrift leren gebruiken.

 • Muziekluisteren
  Muziek luisteren

  Samen naar muziek luisteren.

 • Schilderen
  Tekenen Schilderen

  Samen tekenen of schilderen.

 • Natuurwandeling
  Natuurwandeling

  Samen natuurwandelen o.l.v. een gids.

 • Stitch & Bitch
  Stitch & Bitch

  Samen breien in een groep.

 • Hobby
  Een hobby

  Samen plezier hebben aan een hobby.


PR en Maasland Gilde

Ook al zet het Maasland Gilde reeds 25 jaar allerlei activiteiten op, toch schort het nog immer aan een ruime naamsbekendheid. Nog vaak wordt bij de naam gilde als eerste gedacht aan een schuttersgilde met afdelingen voor schutters, vendeliers, marketentsters en wellicht een drumfanfare.
Teneinde de naamsbekendheid te vergroten en promotie te maken voor de diverse activiteiten wordt in een bestuursvergadering besloten opnieuw een PR campagne op te gaan starten. PR3Er wordt begonnen met het toezenden van een informatieve tekst over het Maasland Gilde naar de redacties van wijk- en dorpsbladen. Folders over de stadswandelingen worden gebracht of gestuurd naar campings in de naaste regio. Vervolgens plannen we een bijeenkomst waarbij informatie over de activiteiten van het Maasland Gilde verstrekt gaat worden en waarbij de deelnemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen over kansen en mogelijkheden die er voor de diverse instanties kunnen zijn.
Via de wethouder voor zorg krijgen we de beschikking over de e-mail adressen van de vele wijk- en dorpsraden. De maatschappelijke instelling ONS Welzijn levert de adressen van ouderenorganisaties en beheerders van wijkgebouwen. Daarheen en tevens naar de wijk- en dorpsbladen, de regionale weekbladen en het dagblad worden uitnodigingen gestuurd voor een informatieve middag op 12 mei. Bij de uitnodiging zit een speciaal ontworpen flyer waarop de activiteiten van het Maasland Gilde duidelijk staan beschreven.pr2
Als locatie voor de informatieve middag wordt gekozen voor de Sibeliusflat, zodat we direct kunnen rekenen op belangstelling van de vaste bewoners van die serviceflat.
In totaal zijn honderd verschillende instanties en personen per e-mail uitgenodigd; via de nieuwsbrief van het Maasland Gilde zijn honderden mensen op de hoogte gebracht en de aankondigingen in de lokale media zijn zeker ook door erg veel mensen gelezen.PR1

Onder het genot van koffie, thee, koek en later ook nog een hapje en een drankje werden de aanwezigen op 12 mei middels een powerpoint en een filmpje geïnformeerd over het Maasland Gilde. Ook wethouder R. Peters toonde zijn belangstelling. Het aantal aanwezigen was niet overstelpend, maar het beoogde aantal mensen werd gehaald en de informatieve middag verliep naar tevredenheid.

Er is in het voorjaar van 2016 weer volop informatie gezaaid en we zijn erg nieuwsgierig naar de oogst daarvan.