Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak,
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Creatief
stekenh
Creatief
In groepen samen creatief bezig zijn met schilderen, beeldhouwen of breien.

 

 Expositie
algemeen
Expositie in de bibliotheek
Van 2 april t/m 27 april is er een expostie over het Maasland Gilde in de biblotheek.

Vrijwilligerscafé

vrijwilligerscafe

Enkele keren per jaar wordt door het Maasland Gilde het zogenaamde Vrijwilligerscafé georganiseerd met als doel nadere kennismaking met de vele activiteiten en het verstevigen van onderlinge contacten. Iedere bijeenkomst heeft een bepaald thema.
Het vorige vrijwilligerscafé stond in het teken van STADSWANDELINGEN en onze nieuwe lokatie.
Door de stadsgidsen waren nieuwe themawandelingen samengesteld. Deze werden gepresenteerd en vervolgens kon men mee  lopen met een wandeling naar keuze.
Omdat het onderkomen van het Maasland Gilde sinds kort in de bibliotheek is, vond daar  de presentatie plaats.